Ankieta

Czy w Gminie istnieje potrzeba realizacji projektów podnoszących kwalifikacje zawodowe


wyniki

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

 

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym powoływanym przez Wójta.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

 

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Zespół Interdyscyplinarny ponadto:

 • opracowuje instrukcje, strategie i procedury postępowania w sytuacji rozpoznania przemocy w rodzinie
 • monitoruje i ocenia pracę grup roboczych według przyjętych przez siebie założeń i wytycznych
 • podejmuje działania informacyjne i profilaktyczne przez edukację społeczności lokalnej i rodzin zagrożonych przemocą
 • podejmuje działania nakierowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry realizującej działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • wdraża działania usprawniające pracę grup roboczych.

 
  

Pierwsze posiedzenie zostało zwołane przez Wójta Gminy Bakałarzewo i odbyło się w małej sali narad Urzędu Gminy Bakałarzewo

Przed przystąpieniem do pracy Zespołu musiały zostać spełnione trzy formalne warunki do jego powstania:

W dniu 15 lutego 2011 r. Rada Gminy Bakałarzewo podjęła uchwałę Nr V/30/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Kolejno w kwietniu 2011  r. zostały podpisane porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Suwałkach, Sądem Rejonowym w Suwałkach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bakałarzewie, Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Bakałarzewie, Komendą Miejską Policji w Suwałkach, Parafią p.w.  św. Jakuba Apostoła w Bakałarzewie, Gabinetem Kontraktowym w Bakałarzewie Stanisław Michał Zienkiewicz oraz Dyrektorem Zespołu Szkół w Bakałarzewie

Końcowym etapem powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie było zarządzenie Nr  0050/27/11 Wójta Gminy Bakałarzewo z dnia 29 kwietnia 2011  r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Prezydium Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

Przewodniczący Zespołu

           Pani Maria Szwejser  –pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakałarzewie

Sekretarz Zespołu

          Pani Krystyna Żukowskakurator społeczny Sądu Rejonowego w Suwałkach

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą:

 1. Pani Irena Gajewska  – pedagog Zespołu Szkół w Bakałarzewie
 2. Pani Jadwiga Biłda - pielęgniarka środowiskowa rodzinna w Gabinecie Kontraktowym lekarza medycyny Stanisława Michała Zienkiewicza
 3. Pan  Dariusz Kalinowski – dzielnicowy gminy Bakałarzewo z Posterunku Policji w Filipowie
 4. Pani Maria Szwejser – pracownik socjalny  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakałarzewie
 5. Pani Marzena Chmielewska – członek Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bakałarzewie
 6. Ksiądz Michał Hańczyc – Wikariusz w Parafii p.w. Św. Jakuba Apostoła w Bakałarzewie
 7. Pani Alicja Gorlo  - kurator społeczny Sądu Rejonowego w Suwałkach
 8. Pani Krystyna Żukowska – kurator społeczny Sądu Rejonowego w Suwałkach 
 9. Pani Elżbieta Krzesicka – psycholog Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Suwałkach

 

Osoby, które dotyczy problem stosowania przemocy, doświadczają zachowań przemocowych ze strony drugiego człowieka lub były świadkiem stosowania przemocy zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakałarzewie od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

 

Wrzesień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Licznik odwiedziń: 82573