Ankieta

Czy w Gminie istnieje potrzeba realizacji projektów podnoszących kwalifikacje zawodowe


wyniki

 

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku przysługuje:

·      rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

·      opiekunowi faktycznemu dziecka,

·      osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego spowoduje obniżenie wysokości otrzymywanych świadczeń. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami wypłacany będzie wówczas w wysokości różnicy pomiędzy łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi rodzinie, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami nie przysługuje, jeśli różnica ta jest mniejsza niż 20 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują, gdy przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego.

 

 

 

 

Kwoty świadczeń rodzinnych

 Wysokość zasiłku rodzinnego

·      95 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

·      124 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

·      135 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

 Dodatki do zasiłku rodzinnego:

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu :

Kwota dodatku

Okres pobierania

 

urodzenia dziecka

1000,00 zł

jednorazowo

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400,00 zł

miesięcznie

samotnego wychowywania dziecka

185,00 zł

na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci

Lub 273,00 zł

na dziecko niepełnosprawne, nie więcej niż 546 zł na wszystkie dzieci

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

95,00 zł

na trzecie i następne dziecko

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

90,00 zł

miesięcznie na dziecko do 5 lat

110,00 zł

miesięcznie na dziecko od 5 do 24 lat

rozpoczęcia roku szkolnego

100,00 zł

jednorazowo

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

- na zamieszkiwanie

- na dojazd

113,00 zł lub 69,00 zł miesięcznie,

pobierany przez 10 miesięcy

(wrzesień-czerwiec)

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

1 000,00 zł

jednorazowo

Zasiłek pielęgnacyjny

215,84 zł miesięcznie

Świadczenie pielęgnacyjne

1.830,00 zł miesięcznie

Specjalny zasiłek opiekuńczy

620,00 zł miesięcznie

 

Wrzesień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Licznik odwiedziń: 82567