Ankieta

Czy w Gminie istnieje potrzeba realizacji projektów podnoszących kwalifikacje zawodowe


wyniki

INFORMACJA O NOWYM OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM 2017/2018 PROGRAM RODZINA 500 PLUS

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bakałarzewie informuje, że od 1 sierpnia br. będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.

Druki wniosków można będzie pobrać w GOPS w Bakałarzewie  w pokoju nr. 5 w godzinach 7:00 – 15:00.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dołącza się odpowiednio:

            1)  Zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa  do    świadczenia wychowawczego:

  • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  • prawomocne orzeczenie sądu orzekającego rozwód lub separację,
  • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

           2) Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego także na pierwsze lub jedyne dziecko dołącza się odpowiednio:

  • zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny;
  • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiągniętych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
  • w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Program „Rodzina 500 plus” wynikający z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800,00 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200,00 zł netto w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym - również na pierwsze lub jedyne dziecko. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat.

                                                                                                                 Kierownik GOPS w Bakałarzewie

                                                                                                                 Wiesława Kurzynowska


Wrzesień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Licznik odwiedziń: 30279