Ankieta

Czy w Gminie istnieje potrzeba realizacji projektów podnoszących kwalifikacje zawodowe


wyniki

Dodatek osłonowy w GOPS. Dofinansowanie do wysokich cen.

GOPS w Bakałarzewie przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku osłonowego

 

Osoby, które nie złożyły wniosku do końca stycznia, nadal mogą ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100 proc. dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października pozostaną bez rozpoznania.

Wysokość dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy przysługiwać będzie:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł;

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

W przypadku osób, które przekroczą kryterium dochodowe, zastosowany zostanie mechanizm „złotówka za złotówkę”: w przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty, dodatek przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przesłana na adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

• 400/500 zł* dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
• 600/750 zł*, dla 2-3 osobowego;
• 850/1062,50 zł* dla 4-5 osobowego;
• 1150/1437,50 zł* dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25 proc.

 

 


Wrzesień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Licznik odwiedziń: 82559